Het bestuur

Edwin Buitelaar – Voorzitter
Edwin Buitelaar woont sinds hij sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht is gaan studeren in de Domstad. Na een carrière bij de Radboud Universiteit Nijmegen en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is hij op dit moment hoogleraar grond- en vastgoedontwikkeling en onderzoeksdirecteur van het departement sociale geografie en planologie van de Universiteit Utrecht. Hij publiceert regelmatig over grondbeleid, woningbouw, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Martine Sluijter – Secretaris
Martine Sluijter woont sinds 1993 in de stad Utrecht. Zij is werkzaam bij de gemeente Utrecht in het ruimtelijk domein en houdt zich dagelijks bezig met gebiedsontwikkeling. Haar brede achtergrond (studies verkeerskunde, milieukunde en stedenbouw) en haar passie voor de stad komen daarbij goed van pas. Om kinderen de stad op een andere manier te laten beleven schreef ze het doe-boek ‘Ontdek je Stad’.

Roel Lichtenberg – Penningmeester
Afgestudeerd als architect aan de TU Eindhoven en vanaf 1997 woonachtig en werkzaam in Utrecht. In 2008 als zelfstandig architect samen met Carin ter Beek architectenbureau BLAUW opgericht en opgebouwd. Aan verschillende projecten gewerkt, zoals het Jongeriuscomplex in Utrecht en het CPO-project Amstelwijck in Amsterdam. In 2021 is Roel partner geworden bij VB Erfgoed & Architectuur in Vianen. Projecten door het hele land waarbij restaureren, herbestemmen en transformeren de gemene deler zijn.

Paul Splinter – Communicatie
Paul Splinter woont sinds 1991 in Utrecht en volgt sindsdien met veel belangstelling de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. In 2017 startte hij zijn Bureau Ruimte InZicht waarmee hij kennisexcursies, studiereizen en masterclasses ontwikkelt voor professionals in vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Daarnaast werkte hij voor adviesbureau The Missing Link – waar hij zich bezighield met ‘het verhaal van de plek’ en vraagstukken op het snijvlak van erfgoed en ruimte – en als conceptontwikkelaar voor het ontwikkelend bouwbedrijf ERA Contour. Hij studeerde politicologie en werkte eerder als persvoorlichter voor het Planbureau voor de Leefomgeving en als kennismanager bij de NEPROM (vereniging van projectontwikkelingsbedrijven).

Arjan den Boer – Publicatie
Arjan den Boer studeerde Algemene Letteren met als specialisaties Cultuureducatie en Kunstgeschiedenis. Hij is publicist en rondleider op het gebied van monumenten, architectuur, vormgeving en spoorwegen. Behalve voor DUIC (De Utrechtse Internet Courant) schrijft hij ook voor De Architect, Rail Magazine en het Tijdschrift Oud-Utrecht, waarvan hij tevens eindredacteur is. In 2019 was hij een van de auteurs van het boek Utrecht Bouwt 1945-1975 over de naoorlogse architectuur in de stad.

Edwin Lucas – Publicatie
Edwin Lucas publiceert teksten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, stedenbouw, architectuur, verkeer en vervoer, milieu en water. In 2010 verscheen van zijn hand een boek over het Patrimoniumshof, een monumentaal complex met sociale huurwoningen in Rotterdam-Zuid. In 2022 verscheen een monografie over de Utrechtse architect Jan Bakers. Edwin woont en werkt in Utrecht, waar hij Nederlandse taal- en letterkunde studeerde. Hij is in deeltijd werkzaam als docent Nederlands als tweede taal (NT2) voor hoogopgeleide anderstaligen.

Go Bruens – Begeleiding jury
Go Bruens studeerde kunstgeschiedenis aan de UvA, waarbij ze zich specialiseerde in moderne en hedendaagse architectuur. Sinds 2005 geeft ze rondleidingen voor Architectuurcentrum Aorta, de Universiteit Utrecht en diverse andere opdrachtgevers. Daarnaast is ze museum docent in het Catharijne Convent en geeft ze colleges architectuur voor de Vrije Academie in verschillende plaatsen in het land.