Het bestuur

Annemiek Rijckenberg – Voorzitter
Annemiek Rijckenberg is zelfstandig onderzoeker en adviseur, en o.m. hoofdredacteur van het vaktijdschrift Ruimte en Wonen. Ze was opbouwwerker, raadslid en wethouder in Utrecht, en politiek verantwoordelijk voor de start van de planvorming voor Leidsche Rijn. O.m. als voorzitter van de commissie Welstand en Monumenten in Amsterdam en van het Architectenregister heeft zij veel kennis van het werkveld architectuur en stedenbouw vergaard.

Els Leicher – Secretaris
Na een studie Architectonische Vormgeving op Artibus, heeft Els 10 jaar werkervaring als architect bij Interontwerp Leicher. Ze was actief als bewoner in de Stadsvernieuwing. Daarna was ze 30 jaar werkzaam bij de gemeente Utrecht bij de afdeling Stadsvernieuwing van Woonruimtezaken (Oosterbuurt, Oudwijk, afdelingshoofd), en als wijkmanager Oost en Binnenstad.

Danny Wijnbelt – Penningmeester
Danny Wijnbelt leerde de stad Utrecht kennen tijdens de studie Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1995 is hij werkzaam in de stedelijke ontwikkeling. Eerst als adviseur bij Akro Consult, daarna als ontwikkelaar bij Portaal in Utrecht, Arnhem en Nijmegen. Van 2008 – 2014 was Danny directeur van de projectontwikkelingstak van stichting Mitros, waar hij betrokken was bij de verbetering van de Utrechtse wijken Ondiep, Overvecht, Kanaleneiland en Zuilen. Vanaf eind 2014 werkt Danny als Directeur Ontwikkeling en Zakelijk Beheer bij Eigen Haard in Amsterdam.

Paul Splinter – Communicatie
Paul Splinter woont sinds 1991 in Utrecht en volgt sindsdien met veel belangstelling de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. In 2017 startte hij zijn Bureau Ruimte InZicht waarmee hij kennisexcursies, studiereizen en masterclasses ontwikkelt voor professionals in vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Daarnaast werkt hij voor het Utrechtse adviesbureau The Missing Link en als concept-ontwikkelaar bij ERA-Contour. Hij studeerde politicologie en werkte eerder als persvoorlichter voor het Planbureau voor de Leefomgeving en als kennismanager bij de NEPROM (vereniging van projectontwikkelingsbedrijven).

Arjan den Boer – Publicatie
Arjan den Boer studeerde Algemene Letteren met als specialisaties Cultuureducatie en Kunstgeschiedenis. Hij is publicist en rondleider op het gebied van monumenten, architectuur, vormgeving en spoorwegen. Behalve voor DUIC (De Utrechtse Internet Courant) schrijft hij ook voor De Architect, Rail Magazine en het Tijdschrift Oud-Utrecht, waarvan hij tevens eindredacteur is. In 2019 was hij een van de auteurs van het boek Utrecht Bouwt 1945-1975 over de naoorlogse architectuur in de stad.

Mark Hendriks – Publicatie
Mark Hendriks is journalist, redacteur en auteur op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Hij is onder meer redacteur bij vaktijdschrift Blauwe Kamer en gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. In 2010 verscheen van zijn hand een boek over het Maximapark in Leidsche Rijn.

Martine Leroi – Begeleiding jury
Martine Leroi woont en werkt in Utrecht. Als stedenbouwkundige werkte zij in dienst van de Gemeente Utrecht aan de herstructurering van de na-oorlogse wijken en aan het stationsgebied. Na 9 jaar aan de stad gewerkt te hebben, begon zij in 2017 een eigen bureau; Urbanext Stedenbouw. Martine studeerde stedenbouwkunde aan de TU Delft.