De stichting

Doelstelling

De Stichting Rietveldprijs is in 1991 in het leven geroepen om door middel van openbare discussie de kwaliteit van de gebouwde omgeving te bevorderen. Daartoe reikt zij tweejaarlijks een prijs uit aan een uitgevoerd project waarbij de kwaliteit van het project zelf geprezen wordt, maar ook de bijdrage aan de gebouwde omgeving van de stad Utrecht. Daarnaast wordt de discussie over architectuur gestimuleerd. Door een lezing, een publicatie en via social media.

Waarom de Rietveldprijs?

De gebouwde omgeving is de drager van de stedelijke cultuur. De stad Utrecht biedt veel: een monumentale en historische binnenstad, een wereldmonument van moderne bouwkunst – het Rietveld-Schröderhuis – tuindorpen, naoorlogse wijken, een wetenschapscampus met hoogwaardige architectuur en de grootste uitbreidingswijk van Nederland, Leidsche Rijn.

Eind jaren tachtig werd het gebrek aan kwaliteit in de moderne architectuur van Utrecht – en het ontbreken van een levendige architectuurdiscussie – als zorgelijk gezien. Door de oprichting van de Stichting Rietveldprijs – met de eerste prijsuitreiking in 1991 – werd een poging gedaan deze situatie te doorbreken. De gedachte hierbij was dat door het instellen van een periodieke architectuurprijs de publieke discussie over de kwaliteit van de gebouwde omgeving zou worden gestimuleerd.

De reikwijdte van de Rietveldprijs

De Rietveldprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan de ontwerper van een uitgevoerd project in de stad Utrecht, waarbij gelet wordt op de kwaliteit van het project zelf en de bijdrage aan de beleving en bruikbaarheid van de stad. Daardoor kan de prijs uitgereikt worden voor gebouwen, civiele werken, stedenbouwkundige ingrepen of groenvoorzieningen.

Werkwijze

Door het bestuur wordt een onafhankelijke jury ingesteld. Deze bestaat uit minimaal drie vakmensen, waarvan minstens één ontwerper en één criticus. De jury beoordeelt projecten die in de voorgaande twee kalenderjaren zijn opgeleverd. De jury stelt zelf criteria op voor de beoordeling. Keuzes en beoordelingen worden verantwoord in een juryrapport. De jury nomineert tien tot twaalf projecten. Deze projecten dingen mee naar de publieksprijs. De vakjury selecteert de uiteindelijke winnaar van de Rietveldprijs.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst, bij voorkeur in of nabij het prijswinnende ontwerp. De juryvoorzitter licht het juryrapport toe, een lezing of discussie verlevendigt de bijeenkomst en vanzelfsprekend krijgt prijswinnaar de Rietveldtrofee en wordt hij/zij in het zonnetje gezet. Gelijktijdig vindt de presentatie van de publicatie plaats. Deze bevat naast het juryrapport een beschrijving van het winnende project, thematische en actuele essays plus een foto-essay van de geselecteerde projecten.